Page 6 - NOFI - Årsrapport 2011

Basic HTML Version

om selskapene i konsernet
NOFI TROMSØ AS (100%)
Utvikler og produserer produkter og tjenester innenfor
flere områder. Med solid kunnskap om kundens utfordrin-
ger, leverer NOFI produkter og tjenester som presterer
under selv de vanskeligste forhold.
NOFI har som mål å kunne tilby produkter og tjenester
som gir unike fordeler for våre kunder. Som et viktig ledd
i prosessen står FoU, hvor vi aktivt, grundig og systema-
tisk arbeider for å finne ny viten og kunnskap. NOFI har
presentert flere ”New to the world”-produkter og har en
rekke patenter og varemerker.
NOFI utvikler og produserer oljelenseteknologi i verdens-
klasse og har et produktspekter som dekker de fleste
bruksområder innenfor oljevern.
NOFI er leverandør av redskap og utstyr til trål- og
kystfiskeflåten. NOFI har lang erfaring med utvikling av
redskaper for en effektiv og bærekraftig fiskerinæring.
Til havbruksnæringen leverer NOFI produkter og tjenester,
utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Gjennom flere
år har NOFI bevisst satset på kompetanseoppbygging
innenfor havbruk. Det har gitt oss en enda bedre
forståelse for kundenes utfordringer når nye produkter
skal utvikles og produseres.
NOFI har lang erfaring med utvikling av produkter
tilpasset det maritime miljø. Vi har opparbeidet solid
kompetanse på flytende konstruksjoner i ulike materialer.
NOFIs kjernekompetanse er bygget rundt kunnskap om
materialer som tauverk, nett, polyetylen-plast og plast-
belagt duk. Vi utvikler unike produkter hvor disse
materialene kombineres.
I tillegg til egenproduserte produkter har vi et stort utvalg
av arbeidsklær og verneutstyr. NOFI satser også her på
kvalitetsprodukter og har en bredde i sortimentet som
dekker både yrke- og fritidssegmentet. Hos oss møter du
personer med høy kompetanse om de produktene vi
tilbyr. Foruten arbeidsklær og verneutstyr er fiskered-
skaper og båtutstyr NOFI-butikkens hovedprodukter.
NOFI Tromsø AS omsatte for i overkant av 96 millioner
i 2011 og hadde et resultat før skatt på 14 millioner.
KUNNSKAP – KVALITET – TILLIT – SERVICE
6