Page 5 - NOFI - Årsrapport 2011

Basic HTML Version

presentasjon av styret for 2011
EIRIK FOSLAND
– Styreleder (siden 2002). Eirik er til daglig administrerende direktør i Troms-
trygd Sjøforsikring som er et spesialselskap innen sjøforsikring og forsikrer primært fiskebåter,
utstyr, fangst og mannskap. Eirik kom inn som styremedlem i NOFI i 2000 og overtok som styre-
leder to år senere. Eirik har snart 40 års fartstid innen forsikringsbransjen. Eirik har også andre
styreoppgaver i selskaper NOFI har interesser i.
KUNNSKAP – KVALITET – TILLIT – SERVICE
HERLEIF BUSCHMANN
– Styremedlem (siden 1982). Herleif har vært ansatt i forløperen til
NOFI siden 1972. Han kjøpte seg inn i NOFI Tromsø AS, og ble høsten 1982 medeier med 26 %
av aksjene. Herleif var med på å bygge opp produksjons- og lagerstyringen i tillegg til at han
vet det som er ”verdt å vite” om hele bedriften. Han har de siste årene vært innkjøpssjef i NOFI.
Herleif besluttet å gå av med førtidspensjon samt selge seg ut av NOFI våren 2011, etter hele 39
år i NOFI-systemet.
Vi vil takke Herleif for den fantastiske innsatsen han har gjort i NOFI gjennom mange år. Vi er
mange, inkludert våre samarbeidspartnere, som vil savne Herleif i jobbsammenheng. Han er den
som har jobbet i NOFI aller lengst, og den man kunne spørre om ”alt”. Vi ønsker Herleif en fortsatt
aktiv og fin pensjonisttilværelse sammen med Grete.
JOHAN-PETTER BARLINDHAUG
– Styremedlem (siden 2004). Johan Petter har etablert Nord-
Norges største konsultasjons-, utviklings- og ingeniørselskap samt flere mindre industriselskaper
i landsdelen. Han er nasjonal ekspert på de nordlige strøk, og står også bak flere konsekven-
sanalyser i skjæringspunktet mellom fisk, sjøtransport og olje og gass. Johan Petter har vært
Professor II ved Universitetet i Bodø og innehar flere styreverv, blant annet er han styreleder i
North Energy ASA.
ASBJØRN RØRTVEIT
– Styremedlem (siden 2002). Asbjørn har vokst opp med NOFI og job-
bet i løpet av ungdomstiden i alle deler av produksjon. Han har også jobbet i administrasjon som
prosjektleder og senere økonomi- og markedssjef, men valgte i 2005 å starte på doktorgradspro-
gram i markedsføring ved Norges Fiskerihøgskole. Han disputerte for PhD. graden juni 2010, og
jobber nå som Konsumentanalytiker i Norges sjømatråd.
MARTIN DAVIDSEN
– Styremedlem (siden 1982). Han er eksportsjef i fiskeriavdelingen med
hovedansvar for vår satsning i Russland. Martin har vært med NOFI helt fra starten i 1978 og var
en svært sentral aktør da lokale eiere overtok NOFI Tromsø i 1982. I tillegg til å arbeide med salg
er Martin den som utvikler og tegner våre bunntråler. Martin har lang erfaring fra trål og har reist
mange turer i både nordområdene og Sør Amerika.
DAG NILSEN
– Styremedlem (siden 2002). Har vært utviklingssjef i NOFI siden 1994. Dag er
oppfinneren av- og prosjektleder for et stort antall produktutviklingsprosesser, inkludert NOFI
Current Buster-teknologien. Han har flere års erfaring knyttet til utformingen av oljeplattformene i
Nordsjøen for store oljeselskaper. Dag har tidligere bl.a. jobbet som seniorkonsulent innen pålite-
lighet og sikkerhetsteknikk (Scandpower) og som sikkerhetsingeniør (Aker Engineering).
OLAV SMÅBAKK
– Styremedlem (siden 1991). Olav startet i NOFI i 1988 som nyutdannet
Ingeniør. Han har vært sentral i etableringen av selskapets oljevernsatsing og er avdelingsleder
for Olje og Gassavdelingen. Olav er også sentral i organisering og ledelse av en rekke prosjekter
og nye satsinger innenfor de ulike forretningsområdene NOFI engasjerer seg i. I tillegg er han
daglig leders stedfortreder.
5