Page 8 - NOFI - Årsrapport 2011

Basic HTML Version

om forretningsområdene i konsernet
OLJEVERN
- innovative løsninger i verdensklasse
NOFIs oljevernkompetanse er utviklet gjennom mange
år. Våre oljelenseprodukter anses å være blant de aller
beste på verdensmarkedet. Tverrfaglig kompetanse og
samarbeid med kunder og andre kompetansepartnere gir
stadig nye produkter og løsninger. NOFI Current Buster®-
teknologi er et godt eksempel på målrettet og langsiktig
forsknings- og utviklingsarbeid. Produktene basert på
denne teknologien er utviklet og produseres av NOFI. De
regnes i dag for å være markedets mest effektive olje-
lenser med sin unike evne til å samle og konsentrere olje i
strømutsatte farvann og ved høye slepehastigheter.
Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen
NOFI Current Buster®-teknologien ble i forbindelse med
oljekatastrofen i Mexicogolfen, våren 2010, satt på sin
hittil største utfordring. Totalt var i overkant av 40 NOFI
Current Buster®-systemer i sving i løpet av de månedene
oppryddingen pågikk.
Det ble under aksjonen i Mexicogolfen klart for de fleste
at den største utfordringen med å samle olje som flyter
på overflaten er strøm. NOFI Current Buster®-teknologien
beviste nok en gang sine unike egenskaper til å samle
olje i strømutsatte farvann og tilbakemeldingene vi har fått
fra flere brukere er at NOFI Current Buster®-systemene
var det som fungerte best under oppryddingen.
KUNNSKAP – KVALITET – TILLIT – SERVICE
Wendy Schmidt Oil Cleanup X CHALLENGE
I kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken ble det tatt
initiativ til en stor internasjonal oljevernkonkurranse for
å inspirere ulike miljøer i hele verden til å utvikle nye
innovative løsninger som hadde som mål å effektivisere
oppsamling av oljesøl på sjø. X PRIZE Foundation, som er
en ledende non-profit organisasjon som søker å løse de
største utfordringer i verden gjennom å skape og lede
storskala høyprofilerte insentivdrevne konkurranser, tok
på seg oppgaven og Wendy Schmidt Oil Cleanup X
CHALLENGE ble utlyst.
Den nye generasjon NOFI Current Buster® var under ut-
vikling på samme tid, og en av våre amerikanske kunder
oppfordret oss til å stille med NOFI Current Buster® 6 i
konkurransen. En ny pumpeløsning ble i den forbindelse
utviklet i samarbeid med NOREN.
Team NOFI kvalifiserte seg til finalen, som ett av 10
team, og endte til slutt opp som vinner av andreplassen
i konkurransen. For andreplassen mottok Team NOFI en
pengepremie på 300 000 US Dollar.
De erfaringer som ble høstet i forbindelse med ulykken
i Mexicogolfen har vært meget verdifulle å ta med inn i
videreutviklingen av NOFI Current Buster®-teknologien.
8