Page 4 - NOFI - Årsrapport 2011

Basic HTML Version

DETTE ER NOFI
NOFI er et innovativt industrikonsern som utvikler, produ-
serer og selger produkter og tjenester over hele verden, i
hovedsak innenfor maritim sektor. Bedriften ble etablert i
1978 og har lokalt forankret eierskap.
Fokus på innovasjon og diversifisering er viktige strategier
for oss og gjør at konsernet i dag tilbyr spesialkompetan-
se og kvalitetsprodukter innenfor flere markedsområder.
NOFI har hovedkontoret lokalisert i Eidkjosen, Tromsø
som ligger på Kvaløya, ca. 7 km fra Tromsø lufthavn,
Langnes. Totalt har konsernet en bygningsmasse på
ca. 5000 kvadratmeter i Eidkjosen, fordelt på produksjon,
lager og kontorer.
I tillegg har konsernet nylig kjøpt produksjons- og
lagerlokaler på Hansnes som ligger i Karlsøy
kommune, ca. 60 kilometer fra Eidkjosen.
Konsernet har i snart 20 år hatt salgskontor i Murmansk,
Russland og var dermed en av de første bedriftene fra
Tromsø som etablerte seg der.
Konsernet har i 2011 sysselsatt 74 årsverk, mens det i
2010 hadde 61,5 årsverk.
De siste årene har vi opplevd en organisk vekst innenfor
flere av våre kjerneområder.
Konsernet har også satset betydelige ressurser i etable-
ringen av NOFI Oppdrettservice AS, lokalisert på Skjerv-
øy, som utfører servicetjenester for havbruksnæringen.
Som en viktig del av konsernets vekst- og utviklings-
strategi, har konsernet økt sin eierandel fra 31,24 % til
51,24 % i salgs- og markedsføringsselskapet
AllMaritim AS, lokalisert i Bergen. Selskapet har blant
annet eksklusive rettigheter for salg av oljevernutstyr
utviklet og produsert av NOFI Tromsø AS.
NOFI driver i dag en økonomisk sunn virksomhet som
evner å dra nytte av, samt videreutvikle de ulike selskap-
enes kompetanse og ikke minst de ansattes faglige
ressurser.
HOVEDMÅL
NOFI skal til enhver tid søke å utnytte sin kjernekompe-
tanse på en slik måte at vi kan oppnå ytterligere vekst.
VISJON
NOFI - et maritimt teknologikonsern med verden som
marked.
KUNNSKAP – KVALITET – TILLIT – SERVICE
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Vår visjon er å skape trygge arbeidsforhold, med fokus på trivsel og arbeidsglede.
Vårt mål er å sikre trygge og gode arbeidsforhold for alle ansatte, både inne på bedriftens område og ute på
oppdrag. Risikovurderinger og vernetiltak er naturlige elementer som blir vektlagt før oppdrag skal utføres.
Trivsel og arbeidsglede er et annet mål som settes svært høyt og som det brukes store ressurser på å oppnå.
Årlig gjennomføres flere store og små arrangementer for ansatte og deres familier.
NOFI skal være en attraktiv arbeidsplass også for personer som har utfordringer med å komme inn, eller tilbake til
arbeidslivet. Vi har, som aktiv IA-bedrift, et godt samarbeid med NAV med hensyn til tilrettelegging og rådgiving.
NOFI Tromsø Eiendom AS
• Rørtveit Holding AS (51%)
• Martin Davidsen (16%)
• Casper AS (16%)
• Dag Nilsen (10%)
• Olav Småbakk (7%)
NOFI Tromsø AS
(100%)
AllMaritim AS
(51,24%)
NOFI Oppdrettservice AS
(51%)
4