Page 14 - NOFI - Årsrapport 2011

Basic HTML Version

regnskapstall nofi konsern
KUNNSKAP – KVALITET – TILLIT – SERVICE
UTVIKLINGEN I TALL DE SISTE 5 ÅR
- Nøkkeltall fra 2007 til og med 2011. (tall i hele tusen)
Resultatutvikling 2007 – 2011
2011
2010
2009
2008
2007
Driftsinntekter
102 508
88 038
69 919
71 308
65 180
Driftskostnader
89 235
74 917
64 218
65 266
59 492
Driftsresultat
13 273
13 121
5 701
6 043
5 688
Resultat før skatt
15 698
14 847
6 136
4 346
4 154
Årsresultat etter skatt
12 427
11 697
4 993
3 402
3 179
0
5
10
15
200002
2011
2010
2009
2008
2007
0
2
4
6
8
10
12
2011
2010
2009
2008
2007
0
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
10
12
2011
2010
2009
2008
2007
Million NOK
Million NOK
Driftsinntekter
Driftskostnader
Driftsresultat
Resultat før skatt
Resultatgrad
15,3 %
Resultatgrad
16,9 %
Resultatgrad
8,8 %
Resultatgrad
6,1 %
Resultatgrad
6,4 %
14